Resmi Gazete’de bugün (4 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yönetmelikler

– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

Tebliğler

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Kural kararları

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2024 Tarihli ve 12599,12600, 12601 Sayılı Kararları

İlan bölümü

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir